Category Archives: HelpDesk

Narzędzia administracji zdalnej serwera (RSAT) dla systemu Windows 7 – Błąd podczas instalacji

Jeżeli podczas instalacji “Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7” pojawi się błąd mówiący, że “Ta aktualizacja nie ma zastosowań dla tego komputera“, to należy sprawdzić, którą DOKŁADNIE wersję Windows 7 posiadamy.

Cytat z polskiej wersji strony MS (to ważne):

**Narzędzia administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7 można zainstalować TYLKO na komputerach z systemem Windows 7 w wersji Enterprise, Professional lub Ultimate.**

I to jest połowa racji, gdyż w wersji angielskiej tego samego artykułu jest napisane:
**Remote Server Administration Tools for Windows 7 can be installed ONLY on computers that are running the Enterprise, Professional, or Ultimate editions of Windows 7. This software CANNOT BE INSTALLED on computers that are running Windows 7 with Service Pack 1 (SP1). To run Remote Server Administration Tools for Windows 7 on a computer on which you want to run Windows 7 with SP1, first install Remote Server Administration Tools, and then upgrade to Service Pack 1.**

Czyli, oprócz tego co jest napisane w wersji polskiej, tutaj dodatkowo mamy informację, że dodatek ten nie może być zainstalowany gdy nasz Windows 7 jest podniesiony do wersji SP1.

Rozwiązanie: Odinstalować dodatek SP1 do Windows 7 (oznaczony jako KB976932), zainstalować powyższą poprawkę i ponownie zainstalować dodatek. Jeżeli SP1 nie mamy na dysku wystarczy uruchomić Windows Update – do ściągnięcia pozostaje nam co najmniej 500 MB.

PS. Dzwoniłem na Infolinię MS w tej sprawie. Jakież było moje zdziwienie, gdy dowiedziałem się, że ta poprawka dotyczy systemów serwerowych i jest PŁATNA. Bezpłatna jest tylko informacja na stronach internetowych MS. Nie dałem za wygraną, gdyż nie bardzo mogłem pojąć dlaczego MS chce pieniądze za własne błędy. Owszem, informacja takowa znajduje się na ich stronach ale tylko w j. angielskim. Ja żyję w Polsce, posiadam system Windows 7 w wersji polskiej, a tu zdziwko, bo technicy z MS używają wersji angielskiej.

A żeby było jeszcze lepiej. Mam kupioną wersję Windows 7 Ultimate BOX. Posiada ona dwie płytki 32 i 64 bit. W wersji 32-bit ten dodatek miałem zainstalowany domyślnie, po zakupie nowego sprzętu i reinstalacji systemu na 64-bit dodatek ten “wyparował”.

 

Backup karty Flash

Jeżeli używasz jakiegoś urządzenia wyposażonego w kartę flash i chciałbyś robić okresowo jej kopię to proponuję rozwiązanie, które jest niezależne od litery dysku, który zostanie przyznany karcie. Backup opiera się głównie na jej numerze seryjnym.

Potrzebny będzie także program Robocopy. Zdaje się, że od systemi MS Vista i nowszych jest zainstalowany razem z systemem, gdyby go jednak nie było polecam ten link Windows Server 2003 Resource Kit Tools lub każdy inny Resource Kit Tools.

Skrypt kopiujący wygląda następująco:

Option Explicit
Dim FlashDriveSerial
FlashDriveSerial = "1B41678D"
Dim WshShell,FSO,Drv
Dim Dname,Dserial,Dinfo
Dim wshSystemEnv
Set WshShell=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For each Drv in FSO.Drives
If Drv.IsReady Then
 If Hex(Drv.SerialNumber) = FlashDriveSerial Then
 Dinfo=Drv.DriveLetter
 WShShell.Run "robocopy.exe "& Dinfo&":\ .\GPX_BACKUP /LOG+:GARMINVISTA_SYNCH.log", 6, True
 End If
End If
Next

Jedyne zmiany które trzeba wprowadzić to numer seryjny karty flash oraz ścieżki do folderów z danymi, zarówno źródłowym jak i docelowym.

Numer seryjny można obejrzeć uruchamiając inny skrypt, ze strony Bill’a James’a pod tytułem: Get Information About Your Drives. Ewentualnie dostępny jest u mnie: DriveInfo.
Skrypt pokazuje wszystkie napędy, a nas interesuje tylko jeden. Sprawdzamy pod jaką literą dysku znajduje się aktualnie zamontowany flash drive i z tego dysku przypisujemy pole Serial Number do zmiennej FlashDriveSerial.

W linijce:
WShShell.Run “robocopy.exe “& Dinfo&”:\ .\GPX_BACKUP /LOG+:GARMINVISTA_SYNCH.log”, 6, True
Ustawiamy odpowiednio ścieżki do folderów i uruchamiamy skrypt.
Więcej o ustawieniach ścieżek i parametrów programu Robocopy: “Robocopy.exe /?”

Funkcja Excel – zamiana polskich znaków na łacińskie

Funkcja zamieniająca polskie znaki narodowe na ich łacińskie odpowiedniki.

Function CzyscPolskie(Dane As String) As String
Dim i As Integer
polskie = Array("ą", "ć", "ę", "ł", "ń", "ó", "ś", "ż", "ź", "Ą", "Ć", "Ę", "Ł", "Ń", "Ó", "Ś", "Ż", "Ź")
angielskie = Array("a", "c", "e", "l", "n", "o", "s", "z", "z", "A", "C", "E", "L", "N", "O", "S", "Z", "Z")
For i = 0 To 17
Dane = WorksheetFunction.Substitute(Dane, polskie(i), angielskie(i))
Next i
CzyscPolskie = Dane
End Function

Windows Scheduled Tasks – cmd.exe doesn’t work

Jeżeli ustawiasz pod systemem Scheduled Tasks i ma być uruchomiony skrypt cmd, bat, lub wywołany progrm cmd.exe, a na dodatek proces ma być uruchomiony z uprawnieniami zwykłego użytkownika to pamiętaj, aby nadać uzytkownikowi prawo “Read & Execute” do programu c:\WINDOWS\System32\cmd.exe.
Domyślnie tylko użytkownicy interaktywni mogą uruchamiać ten program.

OpenVMS – Restart kolejki/drukarki

Polecenia potrzebne do restartu kolejki pod OpenVMS:

  • Przegląd kolejki

show queue nazwa_kolejki /all

  • Stop kolejki:

stop/reset nazwa_kolejki

  • Kasowanie wydruków (numery wydruków wyświetlają się po wydaniu plecenia “show queue nazwa_kolejki /all”)

delete /entry=6009631

lub wiele wydruków na raz

delete /entry=(6009631,6009632,6009633,6009634)

  • Start kolejki:

start /queue nazwa_kolejki

IIS SharePointServices 3.0

Jeżeli pewnego dnia pojawi się w Twojej przeglądarce poniższy błąd:

“This page has encountered a critical error. Contact your system administrator if this problem persists”

a w logach aplikacji odłoży się następujący wpis:

Event Type: Error
Event Source: Windows SharePoint Services 3
Event Category: Runtime
Event ID: 6614
Date: 4/30/2008
Time: 8:30:33 AM
User: N/A
Computer: SERVERNAME
Description:
Safe mode did not start successfully.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.

Znajdź plik web.config odpowiadający za virtualny serwer SharePoint. Domyślnie może byc umieszczony tutaj:

C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80

Zrób jego kopię i wyedytuj w notatniku.

Znajdź linijkę:

i zamień wpis:
WSS_Minimal na WSS_Medium

Powinno pomóc

Raport z ActiveDirectory

Jeżeli chcesz zrobić raport z ActiveDirectory z wybranymi użytkownikami użyj następujących poleceń

dsquery user OU=GAR,DC=EU,DC=AVONET,DC=NET -limit 0| dsget user -dn -samid –
empid -fn -ln -display -email -disabled > c:\wynik.txt

Powyższe polecenie składa się z trzech części.

1. polecenie dsquery.exe – służy do wybrania interesujących nas obiektów z AD.

2. polecenie dsget.exe – na podstawie zwracanych danych z dsquery wyrzuca nam interesujące nas pola danego obiektu AD

3. przekierowanie wyjścia >c:\folder\wynik.txt – powoduje przekierowanie wyników do pliku tekstowego.

Opis poleceń:

KS-PPS – hasło PPS

Program KS-PPS wykorzystuje kilka różnych kont podczas dostępu do danych. Tworzy dwóch użytkowników w bazie Oracle. O ile jeden ma hasło ustawiane podczas instalacji to hasło do konta PPS jest domyślne i niezmienialne. Jego znajomość jest potrzebna do importu danych z KS-SWD do KS-PPS. Tak więc hasło użytkownika PPS brzmi “kspps”.

Słowa kluczowe: hasło operatora bazy pps.