DisableDHCPMediaSense – kabel sieciowy “zawsze” wpięty

Jeżeli komputer nie ma aktywnej karty sieciowej to nie możesz lokalnie zamapować drukarki sieciowej jako LPT1.

W tym celu uruchom regedit.exe i w kluczu:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters.

dodaj parametr DWORD o nazwie DisableDHCPMediaSense i nadaj jej wartość “1”