Raport z ActiveDirectory

Jeżeli chcesz zrobić raport z ActiveDirectory z wybranymi użytkownikami użyj następujących poleceń

dsquery user OU=GAR,DC=EU,DC=AVONET,DC=NET -limit 0| dsget user -dn -samid –
empid -fn -ln -display -email -disabled > c:\wynik.txt

Powyższe polecenie składa się z trzech części.

1. polecenie dsquery.exe – służy do wybrania interesujących nas obiektów z AD.

2. polecenie dsget.exe – na podstawie zwracanych danych z dsquery wyrzuca nam interesujące nas pola danego obiektu AD

3. przekierowanie wyjścia >c:\folder\wynik.txt – powoduje przekierowanie wyników do pliku tekstowego.

Opis poleceń: