Zmiana nazwy komputera

Żeby z linii poleceń zmienić nazwę komputera w domenie należy posłuzyć się poleceniem netdom.exe.

Znajduje się ono w paczce Windows XP Support Tools, znajduje się on w folderze: Support\Tools na CD-ROMie instalacyjnym systemu.

Składnia polecenia jest następująca:

netdom renamecomputer komputer /newname: nowa_nazwa_komputera /userd: nazwa_domeny \ administrator_id /passwordd:* /usero: admin_lokalny /passwordo:* /reboot: liczba sekund do automatycznego ponownego uruchomienia

Opis parametrów wiersza polecenia:

  • komputer – bieżąca nazwa komputera.
  • nowa_nazwa_komputera – nazwa, która zostanie przypisana do komputera.
  • nazwa_domeny \ administrator_id – nazwa domeny w systemie NetBIOS i identyfikator (ID) konta użytkownika z prawami administratora na komputerze, który który jest obiektem w tej domenie.
  • admin_lokalny – użytkownik, który ma lokalne uprawnienia administracyjne; może to być to samo konto, które podano jako parametr /userd:
  • Znak gwiazdki (*) jest wartością związaną z parametrami /passwordd: i /passwordo: i oznacza, że w czasie wprowadzania hasło będzie wyświetlane ukrytymi znakami.
  • liczba sekund do automatycznego ponownego uruchomienia – czas, po którym komputer zostanie ponownie uruchomiony po zmianie nazwy. Jeśli ten parametr nie zostanie podany, trzeba będzie ręcznie ponownie uruchomić komputer.

Przukład:

netdom renamecomputer mojamaszyna /newname:twojamaszyna /userD:mojadomena\administrator /passwordd:* /usero:administrator /passwordo:* /reboot:60

Jeżeli nie chcesz, żeby pojawiał sie ten komunikat:
This operation will rename the computer „mojamaszyna” to „twojamaszyna”. Certain services, such as certification authority, rely on a fixed computer name. If any services of this type are running on „mojamaszyna”, a computer name change would have an adverse impact.

uzyj przełącznika /force.

Informacja uzyskana ze strony: http://support.microsoft.com/kb/298593