Kopiowanie plików z grupy podkatalogów

Jeżeli składujesz pliki w taki sposób:

DRIVE:\rok\miesiac\dzien\klient i musisz skopiować wszystkie pliki jednego klienta to możesz zrobić to następującymi poleceniami:

dir /s/b | find /i “\klient\” > c:\wynik.txt

Powyższe zapisuje do pliku pełne ścieżki do plików, które zawierają w nazwę ciąg znaków “\klient\”

następnie wykonaj polecenie:

for /F %i in (c:\wynik.txt) do copy “%i” c:\pliki\*.*

które kopiuje pliki opsane w wynik.txt do folderu c:\pliki.

Należy pamiętać, że nazwy plików w tym przypadku nie powinny siępowtarzać, gdyż pojawi się zapytanie o ich nadpisanie.

Jest to taka robocza wersja i jeżeli będzie potrzeba częstszego używania takiej procedury to można ubrać to w jakiś mundurek. Znaczy się wkleić do pliku skryptowego, gdzie plik tymczasowy umieścimy w %TMP%”, a nazwę szukanego klienta będziemy mogli podać jako parametr wywołania %1.

UWAGA!!! Po wklejeniu polecenia do linii komend, popraw cudzysłowy na prawidłowe.