Import danych – błąd DBService

Jeżeli będziesz importował dane z KS-SWD do KS-PPS i pojawi się błąd:

“Utworzenie DBService’a import nie powiodło się”

oraz:

“Nie udało się utworzyć połaczenia z bazą danych”,

to powinieneś ściągnąć plik DBServiceError, i rozpakować go do klienta PPS do katalogu BDE.
Plik bde.reg zaplikuj do rejestru oraz uruchom MiniReg.bat

Następnie w instalkach programu PPS znajdź plik sqlora.dll i przegraj go do folderu
c:\program files\common files\borland shared\bde”.

Teraz Import danych powinien obyc sie bez problemów