ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

Jeżeli pewnego pięknego dnia nie będziesz mógł podłączyć się do bazy danych, a sqlplus wypluje poniższy błąd:

ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

Zastosuj następujące komendy:

z cmd.exe uruchom: sqlplus sys as sysdba

następnie z poziomu sqlplus:

shutdown abort;

startup nomount;

alter database mount;

alter database open;

tutaj może pojawić się error:

ERROR at line 1:
ORA-01113: file 6 needs media recovery
ORA-01110: data file 6: ‘C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\PPS.DBF’

Należy wykonać polecenie:

recover datafile ‘C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\PPS.DBF’;

i ponownie:

alter database open;

Po tym zabiegu baza powinna już wstać i działać bez problemu

Funkcja Excel – zamiana polskich znaków na łacińskie

Funkcja zamieniająca polskie znaki narodowe na ich łacińskie odpowiedniki.

Function CzyscPolskie(Dane As String) As String
Dim i As Integer
polskie = Array("ą", "ć", "ę", "ł", "ń", "ó", "ś", "ż", "ź", "Ą", "Ć", "Ę", "Ł", "Ń", "Ó", "Ś", "Ż", "Ź")
angielskie = Array("a", "c", "e", "l", "n", "o", "s", "z", "z", "A", "C", "E", "L", "N", "O", "S", "Z", "Z")
For i = 0 To 17
Dane = WorksheetFunction.Substitute(Dane, polskie(i), angielskie(i))
Next i
CzyscPolskie = Dane
End Function

KS-PPS Testowo, Kasowanie i zakładania użytkowników

W przypadku gdy potrzebujemy potestować bazę KS-PPS przyda się skrypt, który skasuje i założy od nowa użytkowników KS i PPS.
Najpierw logujemy się do bazy:
sqlplus.exe SYSTEM AS SYSDBA
A następnie wklejamy skrypt:

DROP USER PPS CASCADE;
DROP USER KS CASCADE;

CREATE USER KS PROFILE DEFAULT
IDENTIFIED BY ks_password DEFAULT TABLESPACE KS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
QUOTA UNLIMITED ON KS
ACCOUNT UNLOCK;
GRANT CREATE DATABASE LINK TO KS;
GRANT CREATE PUBLIC SYNONYM TO KS;
GRANT CREATE SYNONYM TO KS;
GRANT CREATE TYPE TO KS;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO KS;
GRANT CREATE ROLE TO KS;
GRANT CREATE TABLE TO KS;
GRANT CREATE VIEW TO KS;
GRANT CREATE PROCEDURE TO KS;
GRANT CREATE SEQUENCE TO KS;
GRANT CREATE TRIGGER TO KS;
GRANT CREATE SESSION TO KS;
GRANT EXECUTE ON DBMS_LOCK TO KS WITH GRANT OPTION;
GRANT EXECUTE ON UTL_SMTP TO KS WITH GRANT OPTION;
GRANT CONNECT TO KS;
GRANT RESOURCE TO KS;

CREATE USER PPS PROFILE DEFAULT
IDENTIFIED BY kspps DEFAULT TABLESPACE PPS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP
QUOTA UNLIMITED ON PPS
ACCOUNT UNLOCK;
GRANT CREATE DATABASE LINK TO PPS;
GRANT CREATE PUBLIC SYNONYM TO PPS;
GRANT CREATE SYNONYM TO PPS;
GRANT CREATE TYPE TO PPS;
GRANT CREATE MATERIALIZED VIEW TO PPS;
GRANT CREATE ROLE TO PPS;
GRANT CREATE TABLE TO PPS;
GRANT CREATE VIEW TO PPS;
GRANT CREATE PROCEDURE TO PPS;
GRANT CREATE SEQUENCE TO PPS;
GRANT CREATE TRIGGER TO PPS;
GRANT CREATE SESSION TO PPS;
GRANT EXECUTE ON DBMS_LOCK TO PPS WITH GRANT OPTION;
GRANT EXECUTE ON UTL_SMTP TO PPS WITH GRANT OPTION;
GRANT CONNECT TO KS;
GRANT RESOURCE TO KS;

Dwie pierwsze linijki to oczywiście skasowanie użytkowników, ale już kolejne to ich założenie.
Oczywiście nie należy zapomnieć o odtworzeniu danych z backupów.

Głowa robota jako GPS

Naukowcy z MIT wraz z firmą Audi opracowują nowy rodzaj nawigacji.

MIT AIDA

Głowa robota przymocowana do deski rozdzielczej samochodu. AIDA (Affective Intelligent Driving Agent) uczy się od użytkownika jego zachowań, a potem pomaga mu lepiej prowadzić drogami. Pomoże kiedy zabraknie benzyny, albo kiedy kierowca zechce pojechać na zakupy. Trochę ekstrawaganckie 😉 (trudne słowo) ale już nie jedna ciekawostka się przyjęła.

Film na Youtube: MIT-AIDA

Spływ Pilicą – Białobrzegi > Biała Góra

Ostatnio spływałem (czyli płynięcie rzeką z minimalnym użyciem wioseł 😉 )rzeką Pilicą z m. Białobrzegi, baza WOPR do ośrodka wypoczynkowego La Estancia w Białej Górze.

Rzeka bardzo łatwa, płytka. W sam raz dla początkujących kajakarzy.

Poniżej zamieszkam bazę w formacie Garmina. Zawiera Track ze spływu – lekko jednak edytowany, żeby był bez “zadziorów”, trasę przygotowaną na podstawie ścieżki oraz kilka przydantych punktów nawigacyjnych po drodze.
Spływ Kajakowy Pilica_Bialobrzegi > BialaGora

Zapraszam

Garmin – podwójne wpisy map w odbiorniku

Po ściągnięciu map UMP-pcPL, zainstalowaniu ich w MapSource i wygenerowaniu pliku dla odbiornika okazało się, że w Ustawieniach Map w menu gdzie włączamy lub wyłączamy daną mapę pokazują się dwa takie same wpisy. W przykładzie są to “UMP pcPL”.

Garmin UstawMap DoubleEntry

Stało się tak dlatego, gdyż niektóre mapy mają różne priorytety, a każdy priorytet tworzy własny wpis w menu.

Poniżej pokażę jak rozwiązać problem przy pomocy programu GMapTool.

OTwieramy program GMapTool, sekcja pliki. Dodajemy interesujące pliki *.img do listy, a następnie przechodzimy do sekcji Zapisz.

Tutaj zaznaczmy “Priorytet” wpisujemy wartość jaka nas interesuje.

Klikamy “WPISZ WSZYSTKO?!?”

Od teraz, mapy generowane w MapSource będą wyświetlane pod jednym menu.

Sprawa sądowa za GPS

Pewien Brytyjczyk tak się zapatrzył w GPS’a, że słuchając się jego instrukcji znalazł się nad 30 metrową przepaścią. Wezwał pomoc, przyjechała, pomogła, a policja skierowała sprawę do sądu.

BMW nad przepaścią
fot.: http://www.halifaxcourier.co.uk

Cała Impreza odbyła się w niedzielne południe, więc widoczność raczej nie była zła. Niech sprzedawca GPS’a cieszy się, że to nie USA, bo pewnie firma zapłaciłaby jeszcze milionowe odszkodowanie za wprowadzenie użytkownika w błąd.

Z drugiej strony – w jaki sposób taka ścieżka została przedstawiona jako droga dla samochodu? To pytanie do producenta Tom Tom’a, bo to tego systemu używał Pan Jones.

Garmin Vista – informacje systemowe

Nie każdy wie, że w odbiorniku Garmin Vista (w innych zapewne też) jest zamontowany termometr. Niestety, w żadnym standardowym menu nie zobaczymy temperatury. Jest jednak jeden systemowy ekran gdzie oprócz temperatury zobaczymy wszystkie podstawowe informacje o systemie:

TestScreen

Ekran nie wymaga chyba wielu wyjaśnień. Oprócz danych można przetestować klawisze i zobaczyć czy ekran prawidłowo wyświetla obraz.

Dostęp do ekranu wymaga wyłączenia urządzenia, wciśnięcia i przytrzymania klawisza ENTER i włączenia zasilania.

Informacje ze świata GPS i Informatyki