Category Archives: Excel

Funkcja Excel – zamiana polskich znaków na łacińskie

Funkcja zamieniająca polskie znaki narodowe na ich łacińskie odpowiedniki.

Function CzyscPolskie(Dane As String) As String
Dim i As Integer
polskie = Array("ą", "ć", "ę", "ł", "ń", "ó", "ś", "ż", "ź", "Ą", "Ć", "Ę", "Ł", "Ń", "Ó", "Ś", "Ż", "Ź")
angielskie = Array("a", "c", "e", "l", "n", "o", "s", "z", "z", "A", "C", "E", "L", "N", "O", "S", "Z", "Z")
For i = 0 To 17
Dane = WorksheetFunction.Substitute(Dane, polskie(i), angielskie(i))
Next i
CzyscPolskie = Dane
End Function