ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

Jeżeli pewnego pięknego dnia nie będziesz mógł podłączyć się do bazy danych, a sqlplus wypluje poniższy błąd:

ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress

Zastosuj następujące komendy:

z cmd.exe uruchom: sqlplus sys as sysdba

następnie z poziomu sqlplus:

shutdown abort;

startup nomount;

alter database mount;

alter database open;

tutaj może pojawić się error:

ERROR at line 1:
ORA-01113: file 6 needs media recovery
ORA-01110: data file 6: ‘C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\PPS.DBF’

Należy wykonać polecenie:

recover datafile ‘C:\ORACLEXE\ORADATA\XE\PPS.DBF’;

i ponownie:

alter database open;

Po tym zabiegu baza powinna już wstać i działać bez problemu