Windows Scheduled Tasks – cmd.exe doesn’t work

Jeżeli ustawiasz pod systemem Scheduled Tasks i ma być uruchomiony skrypt cmd, bat, lub wywołany progrm cmd.exe, a na dodatek proces ma być uruchomiony z uprawnieniami zwykłego użytkownika to pamiętaj, aby nadać uzytkownikowi prawo “Read & Execute” do programu c:\WINDOWS\System32\cmd.exe.
Domyślnie tylko użytkownicy interaktywni mogą uruchamiać ten program.