OpenVMS – Restart kolejki/drukarki

Polecenia potrzebne do restartu kolejki pod OpenVMS:

  • Przegląd kolejki

show queue nazwa_kolejki /all

  • Stop kolejki:

stop/reset nazwa_kolejki

  • Kasowanie wydruków (numery wydruków wyświetlają się po wydaniu plecenia “show queue nazwa_kolejki /all”)

delete /entry=6009631

lub wiele wydruków na raz

delete /entry=(6009631,6009632,6009633,6009634)

  • Start kolejki:

start /queue nazwa_kolejki