Tag Archives: VMWare

Bezinwazyjne rozszerzenie partycji – Windows

Jeżeli używasz VMWare lub czegoś podobnego i nagle na partycji (nawet systemowej) zaczyna brakować miejsca, nie musisz już się martwić. (Pod warunkiem, że fizycznie będziesz miał wolną przestrzeń).

Wystarczy w parametrach wirtualnej maszyny zwiększyć dysk wirtualny, a do powiększenia samej partycji użyć programu Extpart ze strony firmy Dell: http://www.dell.com/support/drivers/us/en/19/driverdetails?driverid=R64398

Przykład polecenia: Extpart c: 1024

Wielkość podajemy w MB.

VMWare ESX 4 – włączenie SSH Root Login

Korzystając z programu Veeam FastSCP dobrym pomysłem jest włączenie na serwerze VMWare opcji: PermitRootLogin z “no” na “yes”.

Pozwala to na bezpośredni dostęp do systemu plików hosta, a co za tym idzie szybszy transfer plików.
Należy zalogować się na konsoli serwera ESX i wykonać poniższe polecenie: (każda nowa linijka zaczyna się znakiem “>” – należy go pominąć przy wpisywaniu)

> mv /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.orig
> cat /etc/ssh/sshd_config.orig | sed ‘s/PermitRootLogin no/PermitRootLogin yes/g’ > /etc/ssh/sshd_config
> service sshd restart

Po poprawnym wykonaniu pleceń transfer można dokonać bezpośrenio przez Hosta ESX. Pozwala to zwięksyzć transfer nawet dwukrotnie.

Zasób Storage znajduje się w katalogu: /vmfs/volumes