Garmin – podwójne wpisy map w odbiorniku

Po ściągnięciu map UMP-pcPL, zainstalowaniu ich w MapSource i wygenerowaniu pliku dla odbiornika okazało się, że w Ustawieniach Map w menu gdzie włączamy lub wyłączamy daną mapę pokazują się dwa takie same wpisy. W przykładzie są to “UMP pcPL”.

Garmin UstawMap DoubleEntry

Stało się tak dlatego, gdyż niektóre mapy mają różne priorytety, a każdy priorytet tworzy własny wpis w menu.

Poniżej pokażę jak rozwiązać problem przy pomocy programu GMapTool.

OTwieramy program GMapTool, sekcja pliki. Dodajemy interesujące pliki *.img do listy, a następnie przechodzimy do sekcji Zapisz.

Tutaj zaznaczmy “Priorytet” wpisujemy wartość jaka nas interesuje.

Klikamy “WPISZ WSZYSTKO?!?”

Od teraz, mapy generowane w MapSource będą wyświetlane pod jednym menu.