Pomiar powierzchni działki.

Szukałem softu, który służyłby do obliczania powierzchni działki.
Oczywiście mając odbiornik Garmin Vista (lub inny z funkcją pomiaru powierzchni) możemy to zrobić “od ręki” ale… ale taki bezpośredni pomiar oprócz tego, że amatorski odbiornik GPS (w tym przypadku z układem SiRF Star III) osiąga dokładność do 2-3m to jeszcze umożliwia pomiar powierzchni wyłącznie na podstawie jednego nieprzerwanego śladu. Oznacza to, że cały czas musimy iść z włączonym odbiornikiem po granicy działki. Jeżeli teraz przyjmiemy, że minimalna powierzchnia działki dla tego typu amatorskich pomiarów powinna wynosić min. 1ha, to musimy przejść/przejechać co najmniej 500 metrów dokładnie w granicy działki. Jest to czasami niemożliwe.
Najlepiej gdyby pomiar był możliwy na podstawie punktów wprowadzonych własnoręcznie przez użytkownika w narożnikach działek, na liniach krzywych częściej.
Niestety, softu do pomiaru powierzchni na komputer stacjonarny, w zasadzie nie znalazłem, albo jest bardzo drogi. Jednak jako użytkownik (nowy) urządzenia Garmin, stałem się także posiadaczem licencji na program MapSource. Można w nim wczytać tracki z odbiornika i program pokaże powierzchnię pola obwiedzioną takim śladem. Niestety, taki ślad pokazuje takie same dane co w odbiorniku, a więc z błędem pomiaru spowodowanym marszem wzdłuż granicy działki.
Na podstawie tracków możemy utworzyć trasę ale program nie pokazuje wtedy powierzchni. Można także usunąć zbędne punkty ze śladu ale punktów jest zazwyczaj

bardzo dużo i jak dla mnie za dużo roboty.
Poniżej opisze sposób pomiaru powierzchni działki tylko na podstawie punktów bazowych (narożników).

Potrzebne:
1. Odbiornik GPS Garmin
2. Zainstalowany program Garmin MapSource
3. Zainstalowany program GPSBabel: http://www.gpsbabel.org
4. Plik AddTracktoGDB.cmd o zawartości:
C:\Winap\gpsbabel\gpsbabel.exe -p “” -w -r -t -i gdb -f %1 -x transform,trk=rte,del=n -o gdb -F “%~n1_Track.gdb”

Sposób działania:
1. W trakcie marszu tworzymy Waypointy w punktach bazowych.
2. Dane z odbiornika importujemy do programu MapSource.
3. Na podstawie punktów tworzymy trasę wzdłuż mierzonej działki.
4. zapisujemy plik na dysku
5. Przy pomocy programu GPSBabel konwertujemy trasę na ślad.
Możemy zrobić to ręcznie przez wywołanie składni jak w pkt. 4 w skecji Potrzbne, zamieniając tylko %1 na nazwę pliku wejściowego, a “%~n1_Track.gdb”

na nazwę pliku wyjściowego. Albo zautomatyzować, czyli utworzyć plik jak opisany powyżej w pkt. 4 i zapisać go w folderze programu GPSBabel; a następnie

skojarzyć rozszerzenie pliku *.gdb z AddTracktoGDB.cmd
6. “Uruchamiamy” zapisany wcześniej przez MapSource plik i otrzymujemy w wyniku konwersji nowy plik z końcówką Track.gdb.
7. Otwieramy nowoutworzony plik w MapSource i w sekcji Ślady odczytujemy powierzchnię działki

Co lepsze, w jednym pliku możemy utworzyć wiele Tras, a co za tym idzie pomierzyć wiele działek za jednym razem.

Na samym początku artykułu napisałem, że amatorskie wyznaczanie pozycji jest obarczone dość dużym błędem – kilkumetrowym, to jednak gdy pomiar wielu punktów odbywa się w dość krótkim czasie, wszystkie punkty mają w przybliżeniu ten sam błąd, więc może on być pominięty przy pomiarze powierzchni działki.