Devcon.exe – menadżer urządzeń z linii poleceń

Do zarządzania urządzeniami w systemie Windows wcale nie musisz używać devmgmt.msc, lepiej czasem użyć polecenia linii komend devcon.exe.

Do ściągnięcia tutaj:

http://support.microsoft.com/kb/311272

http://download.microsoft.com/download/1/1/f/11f7dd10-272d-4cd2-896f-9ce67f3e0240/devcon.exe

Pomoc konsoli urządzenia:
devcon.exe [-r] [-m:\<komputer>] <polecenie> [<arg>…]

-r — jeśli ta opcja jest określona, po wykonaniu polecenia dokonywany jest ponowny rozruch komputera, jeśli jest to konieczne.

<komputer> – jest nazwą komputera docelowego.

<polecenie> – jest poleceniem do wykonania (zobacz poniżej).

<arg>… – jest jednym lub większą liczbą argumentów, jeśli są wymagane przez polecenie.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą określonego polecenia, wpisz: devcon.exe help <polecenie>

 • classfilter – Umożliwia modyfikowanie filtrów klas.
 • classes – Wyświetla listę wszystkich klas Instalatorów urządzeń.
 • disable – Wyłącza urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • driverfiles – Wyświetla listę plików instalowanych dla urządzeń.
 • drivernodes – Wyświetla listę wszystkich węzłów sterowników urządzeń.
 • enable – Włącza urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • find – Znajduje urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • findall – Znajduje urządzenia, w tym również urządzenia nieobecne.
 • help – Wyświetla niniejsze informacje.
 • hwids – Wyświetla listę identyfikatorów sprzętu urządzeń.
 • install -Ręcznie instaluje urządzenie.
 • listclass – Wyświetla listę urządzeń dla klasy Instalatora.
 • reboot – Wykonuje rozruch komputera lokalnego.
 • remove – Usuwa urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • rescan – Skanuje system w poszukiwaniu nowego sprzętu.
 • resources – Wyświetla listę zasobów sprzętu urządzeń.
 • restart – Uruchamia ponownie urządzenia pasujące do określonego identyfikatora sprzętu lub wystąpienia.
 • stack – Wyświetla oczekiwany stos sterowników urządzeń.
 • status – Wyświetla stan uruchomienia urządzeń.
 • update – Ręcznie aktualizuje urządzenie.
 • UpdateNI – Ręcznie aktualizuje urządzenie bez monitowania użytkownika.
 • SetHwID – Dodaje, usuwa i zmienia kolejność identyfikatorów sprzętu urządzeń wyliczonych w katalogu głównym.

Kilka przykładów:

Wyłączenie portu LPT1:
devcon disable *PNP0401

Dodatkowe informacje:

 • Użyj gwiazdki “*” – zastępuje dowoną ilośc znaków
 • Użyj at “@” – oznacza, że za tym znakiem pojawi siw identyfikator wystąpienia urządzenia. Pozwala to na bezproblemowe stosowanie znaków “&, \” w linii poleceń.
 • W celu poznania identyfikatora urządzenia, przejdź do menadżera urządzeń, znajdź interesujące Cię urządzenie, wybierz jego właściwości i w zakładce “Szczegóły” pokaże sie “Identyfikator wystąpienia urządzenia”. Jeżeli nie pojawi się od razu, wybierz go z menu.