Windows BSOD – INACCESSIBLE BOOT DEVICE

Jeżeli po gwałtownym wyłączeniu komputera przy starcie pojawi się BSOD z informacją “INACCESSIBLE BOOT DEVICE”:

  • Uruchom konsolę odzyskiwania
  • Uruchom polecenie: chksdk
  • Uruchom polecenie: fixboot
  • Uruchom polecenie: fixmbr